بسم الله الرحمن الرحیم
گزیده ها

درس هایی از اقتصاد اسلامی

تاریخ انتشار 23 شهریور 1395 / نسخه چاپی این مطلب / نمایش خبر 2028

یان آموزه‌های اقتصادی اسلام و اهمیت «عدالت اقتصادی» و ارزش کار و تلاش اقتصاد در فرهنگ اسلامی است. در این نوشتار ضمن بیان ویژگی‌های مکاتب اقتصادی غیراسلامی به مؤلفه‌های مهم اقتصادی اسلامی از جمله ارزش و اعتبار «مالکیت» در اسلام و حدود آن در ملکیت اقتصادی اسلام اشاره شده و اهتمام اسلام در مورد رونق اقتصادی و ریشه‌کنی فقر مورد تأکید قرار گرفته و راهکارهای مهم مبارزه با فقر بیان گردیده است. نویسنده همچنین به ارزش کار و تولید و کارآفرینان و فعالیت‌های اقتصادی و ضرورت تدبیر و تقدیر خردمندانه در امور اقتصادی به ویژه از ناحیه مصرف اشاره کرده و دیدگاه‌ها و سیره معصومین(ع) را در این زمینه منعکس کرده است. وی مدیریت مصرف و حدود آن در نظام اقتصادی اسلام را نیز مشخص کرده و نیم‌نگاهی هم به بانک و بانکداری، خدمات بانکی، انواع مبادلات و خدمات قرض‌الحسنه و تأکید اسلام در زمیه معاملات حلال و پرهیز از مال حرام و مبارزه با اسراف و تبذیر را برجسته نموده است. بحث درباره ضرورت عدالت اقتصادی و اجتماعی و راهکارها و آثار آن از مباحث پایانی این نوشتار است.