بسم الله الرحمن الرحیم
گزیده ها

توسعه از دیدگاه اسلام

تاریخ انتشار 23 شهریور 1395 / نسخه چاپی این مطلب / نمایش خبر 2065

منظور اسلام از توسعه، شکوفایی پاینده و پایدار در تمامی زمینه‌های فردی، اجتماعی، مادی، معنوی، دنیوی و اخروی و در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی،‌ اقتصادی،‌ اخلاقی و در تمامی روابط و مناسبات انسانی است. ناگفته نماند که جهان اسلام نمی‌تواند از تحولات جهانی و پیشرفت علوم و تکنولوژی بیگانه باشد و تحت تأثیر شرایط جهانی قرار نگیرد و یا خود را در انزوای کامل و بیگانه از سیر توسعه جهانی قرار دهد. به همین دلیل اسلام برای رشد و پیشرفت جامعه، برنامه و دستورالعمل دارد و به نوعی دست عقل ابزاری انسان را در دست اندیشة متعالی و آرمان‌خواه می‌نهد. در کتاب حاضر، به بررسی جایگاه توسعه در آموزه‌های اسلامی پرداخته شده است. همچنین در نگاهی اجمالی به سند چشم انداز و توسعة ایران در افق 1404 به تحلیل مفاد این سند پرداخته شده است. در بخش پیوست کتاب سه مقاله دربارة تاریخ شفاهی اقتصاد ایران، بسترسازی لازم برای اصلاح نظام یارانه‌ای و بنای آینده‌ای مطمئن برای منطقة آسیای جنوب غربی درج گردیده است.