بسم الله الرحمن الرحیم
گزیده ها

صهبای عدالت: اندیشه های حقوقی آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی

تاریخ انتشار 23 شهریور 1395 / نسخه چاپی این مطلب / نمایش خبر 3239

کتاب فرا روی، مشتمل بر پنجاه مقاله، مصاحبه و سخنرانی از آیت‌الله «قربانعلی درّی نجف‌آبادی» طی بیش از ده سال مسئولیت در دستگاه قضایی است. از جمله مفاهیمی که نگارنده به آنها پرداخته عبارت‌ است از: حقوق بشر؛ حقوق بشر دوستانه؛ تروریسم؛ پول‌شویی؛ دکترین قضایی اسلام؛ سیاست کیفری عدالت محور و کرامت محور؛ دادرسی منصفانه در نظام دادسرایی؛ تشکیلات قضایی و دادگستری شایسته و حکمرانی مطلوب در پرتو اصل حاکمیت قانون. محور اصلی گفته‌های نگارنده عدالت است.