بسم الله الرحمن الرحیم
گزیده ها

امام جمعه اراك: برجام پيماني بين المللي است كه همه طرف ها بايد به آن پايبند باشند

تاریخ انتشار 14 مهر 1396 / نسخه چاپی این مطلب / نمایش خبر 1806