بسم الله الرحمن الرحیم
گزیده ها

نماينده ولي فقيه در استان مركزي: امنيت پايدار در پرتو خدمات صادقانه نيروي انتظامي محقق مي شود.

تاریخ انتشار 17 مهر 1396 / نسخه چاپی این مطلب / نمایش خبر 1924