بسم الله الرحمن الرحیم
گزیده ها

هفت طرح درمان تامين اجتماعي در اراك و شازند بهره برداري شد

تاریخ انتشار 19 بهمن 1395 / نسخه چاپی این مطلب / نمایش خبر 1455

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز در این آیین گفت: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص جمعیت مساله جدی است و در استان مرکزی نرخ جمعیت 9 دهم درصد نگران کننده است.
آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی افزود: فرهنگ سازی و فراهم کردن زیرساخت های لازم بهداشتی و درمانی در باروری سالم از تکالیف جدی حوزه سلامت است.
وی یادآور شد: برنامه تحول نظام سلامت الگوی موثر و تعیین کننده است که توسط دولت یازدهم اجرایی شد اما باید تداوم این برنامه به صورت حکیمانه با تامین منابع مناسب و رفع نواقص پی گرفته شود.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان کرد: توجه به مولفه های این برنامه و ارتقاء بهره وری آن در هر دولتی که باشد باید خردمندانه دنبال شود تا نتایج مطلوب و کاهش هزینه های سربار را سبب شود.
آیت الله دری نجف آبادی عنوان کرد: حوزه سلامت مانند عرصه کشتی است که همه ما بر آن سواریم و نمی توان در این زمینه سلب مسئولیت داشت.
وی عنوان کرد: استان مرکزی از مناطقی است که جمعیت پیر دارد و سرمایه گذاری در حوزه سلامت در بخش دولتیف تامین اجتماعی و خصوصی برای آن امری ضروریست.
آیت الله دری نجف آبادی افزود: سلامت در جامعه بحثی مرتبط با نظام و حاکمیت است و همه در قبال آن مسئولیت داریم.
وی یادآور شد: شاغلان حوزه سلامت در بخش تولیدات علمی، خدمات بهینه و اثربخشی باید در جهان حرف برای گفتن داشته باشند.
وی اظهار کرد: همراهی برای تکمیل دو طرح مهم درمانی اراک که نوسازی بیمارستان ولیعصر (عج) و طرح توسعه بیمارستان آیت الله خوانساری است از سوی خیران و سایر بخش ها ضروری است و حوزه تامین اجتماعی تا به ثمر رسیدن این بخش های مهم همراهی لازم را در خدمات درمانی دارد.
استان مرکزی سه بیمارستان تامین اجتماعی در اراک، ساوه و شازند و هفت درمانگاه فعال دارد.